Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Kürdilihicazkâr


Kürdilihicazkâr makamı şed (yedi) makamlardan biridir ve Kürdi makamı dizisinin yer değiştirmiş bir biçimini temsil eder. İlk olarak Hacı Arif Bey tarafından kullanılmış olup karar notası “rast” (sol) ve dominant notası “do” (do) ile ayırt edilir. Si, Mi ve La için bir Si Bemol eklenmesiyle özellikleri daha da etkilenir. Bu makamın ana perdeleri sırayla aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: Rast (Sol), NimZirgüle (La bemol), Kürdi (Si bemol), Çargah (Do), Neva (Re), Nim Hisar (Mi bemol), Acem (Fa diyez) ve Gerdaniye (Sol). Bu makamın melodik seyri genellikle inici bir kalıp üzerinedir. Bu makamda binin üzerinde eser bestelenmiş olması dikkat çekicidir.