Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


İdrak


İdrak; akıl erdirme, anlama, kavrama, erişme ve ulaşma demektir. Zihinsel işlemlerin en son aşamasıdır. İdrak etmek; bir şeyin nedenleriyle ve sonuçlarıyla özüne erişmek ve ulaşmakla olur. İdrak etmenin ilk aşaması bilmek, ikinci aşaması anlamak ve üçüncü aşaması kavramaktır. Dolayısıyla bilmeksizin ve anlamaksızın idrak gerçekleşmez.

– Prof.Dr.Nihat Kahveci’nin Sistematik Düşünmek adlı eserinden…