Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Yeni genç ve sıcak Jüpiter benzeri dış gezegen tespit edildi


Uluslararası bir gökbilimci ekibi, uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen yeni bir genç ve sıcak ötegezegenin tespit edildiğini bildirdi. TOI-4862 b (veya NGTS-30 b) olarak adlandırılan yeni keşfedilen yabancı dünya, boyut ve kütle bakımından Jüpiter’e benziyor. Bulgu 3 Nisan’da arXiv ön baskı sunucusunda yayınlandı.

NGTS monitoring plot showing average nightly fluxes for TOI-4862. Credit: Battley et al., 2024.

NASA’nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) 7.100’den fazla aday ötegezegen (TESS Objects of Interest, ya da TOI) tespit etti ve bunlardan 432’si şu ana kadar doğrulandı. Uydu, Nisan 2018’de fırlatılmasından bu yana, geçiş yapan ötegezegenleri aramak amacıyla Güneş’in yakınındaki en parlak yıldızlardan yaklaşık 200.000’ini inceliyor.

Geçtiğimiz günlerde, İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nden Matthew Battley liderliğindeki bir grup gökbilimci, TESS tarafından izlenen bir başka TOI’yi doğruladı. Yaklaşık 762 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç bir G-tipi yıldız olan TOI-4862’nin ışık eğrisinde bir geçiş sinyali tespit ettiler. Bu sinyalin gezegensel doğası takip gözlemleriyle doğrulandı.

Araştırmacılar makalede, “NGTS-30 b/TOI-4862 b ilk olarak TESS fotometrisinde tek bir geçişle keşfedildi, daha sonra NGTS [Next Generation Transit Survey] ve EulerCam’in arşiv fotometrisi gezegen periyodunu iyileştirmek için kullanıldı” diye yazdı.

TOI-4862 b’nin yarıçapı 0,93 Jüpiter yarıçapı ve kütlesi yaklaşık 0,96 Jüpiter kütlesidir. Gezegen her 98,3 günde bir orta derecede eksantrik bir yörüngede (0,294 eksantriklikle), 0,41 AU uzaklıkta ev sahibinin etrafında dönmektedir. Bu eksantriklik nedeniyle, TOI-4862 b’nin denge sıcaklığı muhtemelen 274 ila 500 K arasında değişmektedir. Ana yıldız TOI-4862, Güneş’ten yüzde birkaç daha küçük ve daha az kütlelidir ve yaşının 1,1 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Yıldızın etkin sıcaklığı yaklaşık 5.455 K’dir ve metalikliği -0,03 dex düzeyindedir.

Elde edilen parametreler TOI-4862 b’yi şimdiye kadar keşfedilen en genç sıcak Jüpiterlerden biri yapmaktadır. Gökbilimciler iç modellemeye dayanarak TOI-4862 b’nin 0,23’lük bir ağır element kütle fraksiyonuna ve 20’lik bir ağır element zenginleşmesine sahip olduğunu, bu da onu ev sahibine kıyasla metal bakımından zenginleştirdiğini buldular.

Sonuçları özetleyen makalenin yazarları, TOI-4862 b’nin benzersizliğinin altını çizerek bu ilginç güneş dışı dünyanın daha fazla araştırılmasını önerdiler. “Yıldızın 1,1 Gyr’lik yaşı NGTS-30 b/TOI-4862 b’yi bulunan en genç sıcak Jüpiterlerden biri yapıyor ve bu tür gezegenlerin evrim zaman ölçeğini anlamak için çok önemli yeni bir sistem ekliyor. Bu gezegenin spin-yörünge açısı ve atmosferine ilişkin daha ileri gözlemler, bu ilginç sistemin göç geçmişini ve bileşimini daha iyi tanımlamaya yardımcı olacaktır.”


Daha fazla bilgi ve kaynak: M. P. Battley et al, NGTS-30 b/TOI-4862 b: An 1 Gyr old 98-day transiting warm Jupiter, arXiv(2024)DOI: 10.48550/arxiv.2404.02974

Journal information: arXiv