Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Sosyal Medya Hesaplarınızı Kapatmanız İçin 10 Neden


Başlık epey uzun olacaktı, kısalttım. Aslında başlığın tam hali şu: Sosyal Medya Hesaplarınızı Hemen Şimdi Kapatmanız İçin 10 Argüman. İngilizcesi Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Bilgisayar bilimci Jaron Lanier tarafından yazılan bu kitabı okumaya başladım. Daha başlardayım ama şöyle kabaca göz atarak bazı notlar aldım.

Jaron Lanier‘in yazdığı Sosyal Medya Hesaplarınız Hemen Şimdi Kapatmanız İçin 10 Argüman, sosyal medya platformları ve bunların toplum üzerindeki etkileri hakkında düşündürücü ve aydınlatıcı bir eleştiri. Son derece saygın bir bilgisayar bilimcisi ve sanal gerçeklik öncüsü olan Lanier, kişisel deneyimlerine ve gözlemlerine dayanarak okuyucuları sosyal medya kullanımlarını yeniden gözden geçirmeye ve hesaplarını silmeye teşvik etmek için ikna edici argümanlar sunuyor.

Sürekli gözetim altında olduğunuz ve davranışlarınızı manipüle etmekten başka ekmek kapısı olmayan, gelmiş geçmiş en zengin şirketlerin yönettiği algoritmalar tarafından sürekli kışkırtıldığınız bu dünyada özerkliğinizi nasıl koruyabilirsiniz?

Sosyal Medya Hesaplarınızı Hemen Şimdi Kapatmanız İçin 10 Argüman – Jaron Lanier

A) Kavramların Detaylı Açıklanması:

1. BUMMER algoritmaları: Lanier, “Kullanıcıların Davranışları Değiştirildi ve Kiralık İmparatorluk Haline Getirildi” anlamına gelen BUMMER kavramını tanıtıyor. Sosyal medya platformlarının algoritmalar kullanarak kullanıcıların davranışlarını nasıl manipüle ettiğini ve hedefli reklamcılık yoluyla gelir elde etmek için dikkat çekmeyi nasıl teşvik ettiğini açıklıyor (bu bummer kavramını ilk kez duydum).

2. Kişiliksizleştirme ve insanlıktan çıkarma: Lanier, sosyal medya platformlarının anonimliği teşvik ettiğini ve kullanıcıları dijital kimliklerin arkasına saklanmaya teşvik ettiğini, bunun da empati ve gerçek insani bağların kaybolmasına yol açtığını savunuyor. Anlamlı ilişkiler için özgünlüğün ve yüz yüze etkileşimlerin önemini vurguluyor.

3. Bağımlılık ve manipülasyon: Kitap, sosyal medya şirketlerinin kullanıcıları kendilerine bağlamak ve etkileşimlerini artırmak için sonsuz kaydırma, anlık bildirimler ve kişiselleştirilmiş içerik gibi çeşitli bağımlılık yapıcı ve manipülatif teknikleri nasıl kullandıklarının altını çiziyor. Lanier, sürekli dikkat dağınıklığı ve sınırlı dikkat sürelerinin zararlı etkilerine karşı uyarıyor.

4. Sosyal medya kaynaklı kutuplaşma ve bölücülük: Lanier, sosyal medya platformlarının nasıl filtre balonları ve yankı odaları yaratarak kullanıcıların mevcut inançlarını güçlendirdiğini ve kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu tartışıyor. Bu durumun nasıl toplumsal bütünlüğün erozyona uğramasına yol açabileceğini ve verimli bir diyalog için ortak bir zemin bulmayı zorlaştırabileceğini açıklıyor.

B) İlginç Hikaye Örnekleri:

1. Lanier, sosyal medya şirketleriyle çalıştığı ve algoritmalarının olumsuz sonuçlarına tanıklık ettiği kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Sosyal medya algoritmalarının manipülasyonu nedeniyle bireylerin aşırı görüşlere sürüklendiği, nefret söylemini güçlendirdiği ve hatta şiddeti teşvik ettiği olayları anlatıyor.

2. Yazar ayrıca, tartışmalı içeriğin yayılabilirliği ve viralliği nedeniyle sosyal medya platformlarının yanlış bilgi ve yalan haberleri istemeden teşvik ettiği durumları da vurgulamaktadır. Sorumlu bilgi yayma ihtiyacını ve kontrol edilmeyen viral içeriğin tehlikelerini vurgulamaktadır.

C) Gerçekler, Dersler ve Çıkarımlar:

1. Sosyal medya platformları toplumu şekillendirmek ve bireyleri etkilemek için, çoğu zaman bilinçli farkındalıkları olmadan, muazzam bir güce sahiptir. Lanier okuyucuları bu güç dengesizliğinin farkına varmaya ve sosyal medya hesaplarını silerek kontrolü ele almaya çağırıyor.

2. Özgünlük ve gerçek insan ilişkileri kişisel refah ve toplumsal uyum için gereklidir. Lanier yüz yüze etkileşimlerin önemini vurgulamakta ve okuyucuları dijital ilişkilerden ziyade gerçek hayattaki ilişkilere öncelik vermeye teşvik etmektedir.

3. Sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını ve üretkenliği olumsuz etkileyebilir. Lanier, bağımlılığın nasıl geliştiğine dair bilgiler veriyor ve sosyal medya platformlarının pençesinden kurtulmak için pratik öneriler sunuyor.

4. Filtre balonları ve yankı odaları kabileci düşünceyi güçlendirir ve toplumsal kutuplaşmaya katkıda bulunur. Lanier, daha sağlıklı bir demokratik söylemi teşvik etmek için farklı perspektiflerin ve eleştirel düşüncenin önemini vurguluyor.

Anahtar fikirler ve anlaşılması kolay noktalar:

  • BUMMER algoritmaları kullanıcıların davranışlarını manipüle etmekte ve kâr amacıyla dikkat çekmeyi teşvik etmektedir.
  • Sosyal medya platformlarındaki anonimlik, empati ve gerçek bağlantıların kaybolmasına katkıda bulunur.
  • Sosyal medya şirketleri kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için bağımlılık yaratan ve manipülatif teknikler kullanmaktadır.
  • Filtre balonları ve yankı odaları kutuplaşmayı güçlendirmekte ve ortak bir zemin bulmayı zorlaştırmaktadır.
  • Toplum, sosyal medya platformlarının gücünün farkına varmalı ve hesapları silerek kontrolü ele almalıdır.
  • Gerçek hayattaki ilişkiler refah için çok önemlidir ve sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını ve üretkenliği olumsuz etkileyebilir.
  • Farklı bakış açıları ve eleştirel düşünme sağlıklı bir demokratik söylem için çok önemlidir.

Sonuç olarak, Sosyal Medya Hesaplarınız Hemen Şimdi Kapatmanız İçin 10 Argüman, okuyucuları sosyal medya ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye çağıran ilgi çekici ve ufuk açıcı bir kitap. Lanier, bu platformların olumsuz sonuçlarının ayrıntılı bir analizini sunmakta ve okuyucuların dijital yaşamları üzerindeki kontrollerini yeniden kazanmalarına yardımcı olacak pratik bilgiler ve tavsiyeler veriyor. Sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini anlamak ve teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmak isteyen herkes için okunması gereken bir kitap.