Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Obezite, özellikle kadınlarda daha kötü ruh sağlığı ile ilişkili


University College Cork Halk Sağlığı Okulu’ndan üç ruh ve beden sağlığı araştırmacısı, hastalık ve yaşam tarzı faktörlerinden bağımsız olarak, obeziteye sahip orta yaş ve üzeri kişilerde ruh sağlığının daha kötü olduğuna dair kanıtlar buldu.

Açık erişimli PLOS ONE sitesinde yayınlanan makalelerinde Caoimhe Lonergan, Sean Millar ve Zubair Kabi, 1.800’den fazla yetişkin gönüllünün sağlık verilerini nasıl analiz ettiklerini ve BMI skorları ile ruh sağlığı skorlarını nasıl karşılaştırdıklarını anlatıyor.

Önceki araştırmalar ve anekdot niteliğindeki kanıtlar obezite ve depresyon arasında bir bağlantı olduğunu öne sürmüştü, ancak çok az çalışma yaşlı insanlardan elde edilen somut kanıtları kullanarak bu ikisi arasındaki bağlantıyı inceledi. Bu yeni çalışma için, araştırma üçlüsü bir birinci basamak sağlık merkezindeki gönüllülerden bir obezite çalışmasına katılmalarını istedi.

Çalışmanın bir parçası olarak, 1.821 gönüllünün her biri (yaşları 46 ila 73) izin verdi ve tıbbi kayıtlarına erişim sağladı ve ayrıca glikozlu hemoglobin ve glikoz seviyeleri için test edilen kan örneklerini vermeden önce gece boyunca aç kaldılar. Ayrıca her birinin kilosu, boyu ve BMI hesaplamak için kullanılan bel çevresi ölçülmüştür. Her gönüllü ayrıca yaşam tarzlarını, demografik özelliklerini ve diğer sağlık veya hastalık faktörlerini tanımlayan formlar doldurmuştur.

Araştırmacılar, verileri analiz ederken ve yaşam tarzı faktörlerini hesaba katarken, obezite ile depresyon ve düşük refah duyguları ile tutarlı BMI / vücut ölçümleri arasında bir ilişki olarak tanımladıkları şeyi buldular. Araştırmacılar, bu tür ilişkilerin çalışmadaki kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bulgularının diğer benzer araştırma çabalarında bulunanlarla tutarlı olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırma ekibi, obez yaşlılarda daha kötü ruh sağlığının muhtemelen sosyal ve fiziksel faktörlere bağlı olduğunu öne sürerek, obeziteden muzdarip insanlarla ilişkili sosyal damgalama, önyargı ve bazen ayrımcılık olduğunu belirtti. Ayrıca bir dizi çalışmanın, eklem ve sırt ağrısından kardiyovasküler hastalıklara ve fibromiyaljiye kadar obezite ile ilişkili birçok sağlık sorunu olduğunu gösterdiğini belirtmişlerdir.

Obez kişilerin karşılaştığı hayal kırıklıklarının birleşiminin muhtemelen kötü ruh sağlığına katkıda bulunduğunu öne sürüyorlar. Sağlık profesyonelleri tarafından hedeflenen müdahalelerin kilo yönetimi yardımını da içermesi gerektiğini önererek sonuçlandırıyorlar.