Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


İhtilaf Alanları: İsrail, Filistin ve 21. Yüzyılda Devam Eden Mücadele


Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden ve 7 Ekim 2023’te Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla derin bir kırılma yaşayan İsrailFilistin çatışması 21. yüzyılda devam eden en vahşi çatışmalardan biridir ve maalesef çapraz ateş arasında kalan masumlar için korkunç sonuçlar doğurmaktadır.

Tarafsız bir duruş sergilemek önemli olmakla birlikte, insani krizlerle boğuşan Gazze’deki bir hastanenin 17 Ekim 2023 gece saatlerinde vurulması da dahil olmak üzere çeşitli olayların analiz edilmesi gerekmektedir.

İsrail tarafı 17 Ekim 2023’te Gazze’de gerçekleşen hastane saldırısının İslami Cihat Örgütü tarafından yapıldığını duyurdu.

Bir Yahudi vatanı inancı olan Siyonizm ideolojisi üzerine kurulmuş bir ulus olan İsrail, sık sık tartışmalı topraklar üzerindeki kontrolünü sürdürmek için aşırı güç kullanmakla suçlanmaktadır. Bu eleştirilerin merkezinde 21. yüzyılda Gazze Şeridi’nde bir hastanenin hedef alındığı ve aralarında sivillerin de bulunduğu talihsiz kayıpların yaşandığı, orantısız ve hukuksuz İsrail saldırıları yer almaktadır. Bu gibi olaylar, İsrail’in eylemleri ile Nazizm de dahil olmak üzere geçmişteki baskıcı rejimler arasında paralellik kuran eleştirmenlerin argümanlarını güçlendirmektedir.

Ancak soykırımla karşılaştırmalar son derece dikkatli yapılmalıdır. Soykırım; ırksal, etnik, dini ya da ulusal bir grubun kasıtlı ve sistematik olarak yok edilmesi anlamında kullanılan bir terimdir. Eleştirmenler, çatışmanın Filistin nüfusu üzerindeki orantısız etkisinin ve ayrım gözetmeyen şiddet iddialarının soykırıma işaret ettiğini savunmaktadır. Bu iddiaya karşı çıkanlar ise İsrail Hükümeti’nin karmaşık bir jeopolitik ortamda düşman güçlere karşı hayatta kalmasını sağladığını savunmaktadır.

Bu ileri-geri gidiş gelişler 21. yüzyıldaki İsrailFilistin çatışmasının karmaşık tuvalini oluşturmaktadır. Bu durumu basitleştirerek kötüler ve kurbanlardan oluşan bir anlatıya dönüştürmek tehlikelidir. Gerçek, sıradan siyah-beyaz yorumların kapsamının çok ötesinde, tarihi, dini ve siyasi nüanslarla girift bir şekilde iç içe geçmiştir.

Herhangi bir modern oluşumun, Holokost’a yol açan bir ideoloji olan Nazizm ile karşılaştırılması, doğası gereği gerilimle doludur. Bazı eleştirmenler, Siyonizm (tarihi İsrail Toprakları olarak tanımlanan bölgede bir Yahudi anavatanının yeniden kurulmasını destekleyen siyasi bir hareket) ile Nazizm arasında paralellik kurmanın Holokost’un acımasız dehşetini önemsizleştirdiğini savunmaktadır.

İsrail-Filistin çatışması köklüdür ve 21. yüzyıla trajik bir gölge düşürmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, masumları korumak ve onlarca yıldır süren bu çatışmaya bir son vermek için derin bir empatiye ve ortak bir uluslararası çabaya ihtiyaç olduğu da açıktır.