Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Gelişmekte olan ülkelerde çalışanlara gözlük verilmesi geliri artırıyor


Sağlık çalışanları, görme uzmanları ve sosyologlardan oluşan uluslararası bir ekip, gelişmekte olan ülkelerde presbiyopisi olan kişilere okuma gözlüğü verilmesinin gelirleri artırabileceğini bildirdi. Presbiyopi, görme bozukluğunun önde gelen nedenidir ve genellikle yaşlanmaya bağlıdır. Açık erişimli PLOS ONE dergisinde yayınlanan çalışmalarında grup, Bangladeş köylerindeki insanlara yüzlerce çift okuma gözlüğü verdi.

Presbiyopi, tipik olarak 50 yaş civarında başlamak üzere, yaşlandıkça hemen hemen herkesin başına gelir. İnsanlar gazetelerdeki veya ilaç şişelerindeki ince yazıları okumakta zorlandıklarını fark etmeye başlarlar. Çoğu kişi için cevap okuma gözlüğü almaktır.

Bu tür gözlükler reçetesizdir – esasen büyüteçli gözlüklerdir, ancak farklı güçlerde olabilirler. Reçeteli olmadıkları için genellikle ucuzdurlar – çoğu zaman bir eczanedeki raflarda bulunabilirler. Ne yazık ki, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan birçok insan yaşlandıkça okuma gözlüklerine ulaşamamaktadır.

Önceki araştırmalar, bu tür yerlerde presbiyopi gelişiminin, birçok iş net görüş gerektirdiğinden gelirin azalmasına veya gelir kaybına yol açabileceğini öne sürmüştür. Örneğin insanlar artık dikiş dikmek için iğneye iplik geçiremediklerini ya da pişirmeden önce pirinçteki kalıntıları ayıklayamadıklarını veya çay toplayamadıklarını fark ediyor. Bu yeni çalışmada araştırma ekibi, bu köylerde yaşayanlara sadece okuma gözlüğü verilmesi halinde neler olabileceğini merak etti.

Bunu öğrenmek için Bangladeş’teki 56 köye gittiler ve burada presbiyopisi olan 800’den fazla yetişkin buldular. Bunların yarısına hemen, diğer yarısına ise sekiz ay sonra okuma gözlüğü verildi. Birkaç ay sonra tekrar kontrol ettiklerinde, grubun gelirinin bir bütün olarak yaklaşık %38 oranında (yani ayda ortalama 35 dolardan 47 dolara) arttığını gördüler.


Kaynak: Farzana Sehrin ve diğerleri, Bangladeş’te işçilere yakın görme düzeltmesi sağlamanın gelir üzerindeki etkisi: THRIVE (Tradespeople and Hand-workers Rural Initiative for a Vision-enhanced Economy) randomize kontrollü çalışma, PLOS ONE (2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0296115