Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Gauss’un Dehasını Araştırmak: Cebirin Temel Teoremi için Dört Kanıt


Tarihin en büyük matematikçilerinden biri olan Johann Carl Friedrich Gauss, Cebirin Temel Teoremi için yaptığı ispatlarla cebire derin katkılarda bulunmuştur. Matematikçiler ona ilk tamamen kesin ispatı sunması ve böylece cebirin temellerini sağlamlaştırması nedeniyle itibar etmektedir. İlginç olan ise Gauss’un yaşamı boyunca dört farklı ispat yazmış olmasıdır. Şimdi Gauss’un Cebirin Temel Teoremi için yaptığı dört ispatı kısaca gözden geçirelim.

İspat 1: 1799 yılında Gauss’un doktora tezinde yayınlanan ilk ispat, gerçek değerli fonksiyonların sürekliliği ve ara değer teoremini kullanmıştır. Ancak, büyük ölçüde geometrik sezgilere dayanıyordu ve modern standartlara göre titizlikten yoksundu. Tüm reel polinomların kökleri olduğu varsayımıyla başlamış ve bunu karmaşık polinomlara uyarlamıştır.

İspat 2: 1816’da yazılan ancak ölümünden sonra yayınlanan ikinci kanıt, karmaşık analizi – özellikle de günümüzde argüman ilkesi olarak bilinen şeyi – ustaca uygulamıştır. Bu, bir polinomun bir nokta etrafındaki sarım sayısının polinomun derecesine eşit olduğunu göstererek, her polinomun derecesi kadar kökü olduğunu kanıtlamıştır.

İspat 3: Gauss’un 1820 yılında yazdığı üçüncü ispatı, reel cebirin temel ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Descartes’ın İşaretler Kuralı’nı ustaca manevra ederek karmaşık sayılarla birleştirmiş ve böylece bir kökün varlığını göstermek için çokgenlerin köşelerinden yararlanmıştır. Burada Gauss, analiz alanında tamlığın önemini somut bir şekilde vurgulamıştır.

İspat 4: 1849’da sunduğu son ispatında Gauss, homotopi kavramından yararlanarak ve -1’in karekökleri ile birliğin köklerini birbirine bağlayarak topolojik bir yöntem kullanmıştır. Biçimsel topolojiyi önceleyen bu ispat, onun ilkelerini ortaya koymakta ve muhtemelen disiplinin gelecekteki biçimine dair bir ön izleme sunmaktadır.

Gauss’un Cebirin Temel Teoremi için dört ispatı üzerine yapılan bir çalışma, Gauss’un matematiksel kavrayışının genişliğini ve derinliğini vurgular. Ayrıca, geometrik sezgiden titiz reel ve karmaşık analize ve son olarak topolojiye geçerek matematiksel ispatın zaman içindeki evrimini de gösterirler. Cebirin Temel Teoremi ve Gauss’un ispatları, entelektüel zarafetleri ve analitik hünerleriyle hayranlık uyandıran cebirin köşe taşları olmaya devam etmektedir.

Cebirin Temel Teoremi Nedir?

Bu teorem şunu söyler:

$a \neq 0$ olmak üzere,

$p(z)=\sum \limits_{i=0}^{n} a_{i}z^{i}=a_{n}z^{n}+a_{n-1}z^{n-1}+ \ldots + a_{1}z+a_{0}$

n-inci dereceden bir polinomsa

$p(z)=a_{n}(z-\alpha_{n}) \ldots (z-\alpha_{1})$

şeklinde tek biçimde yazılabilir ve bu polinomun kökleri $\alpha_{1} \ldots \alpha_{n}$ olup bu kökler birbirine eşit olmak zorunda değildir.