Gürkan Özsoy Blog

Kısmen Kişisel


Antibiyotikler kanserle savaşmanın yeni bir yolunu ortaya koyuyor


Kanser hücreleri vücudun bağışıklık sisteminden saklanarak büyür ve yayılır. İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin gizli kanser hücrelerini bulup saldırmasını sağlayarak kanser hastalarının daha uzun yaşamasına yardımcı olur. Bununla birlikte, birçok hasta bu devrim niteliğindeki tedavilerden çok az fayda görmekte veya hiç fayda görmemektedir.

Antibiyotikler kanserle savaşmanın yeni bir yolunu ortaya koyuyor

Bağışıklık kontrol noktası inhibitörleri en çok kullanılan immünoterapilerdir. Kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmak için kullandıkları proteinleri tanıyarak ve bloke ederek çalışırlar. Ancak, bu proteinlere sahip olmayan kanser hücreleri saklanmak için farklı yollar kullanır. Bu kanserleri olan hastalar bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerine yanıt vermediğinden, araştırmacılar farklı hedefleri olan yeni immünoterapiler geliştirmeye isteklidir.

Journal for ImmunoTherapy of Cancer dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Osaka Üniversitesi’nden araştırmacılar tetrasiklin antibiyotiklerinin bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini mevcut immünoterapilerden farklı bir şekilde bulmasına yardımcı olduğunu keşfettiler. Bu antibiyotikler, T lenfositleri olarak bilinen bağışıklık hücrelerini kanser hücrelerine saldırmaları ve yok etmeleri için uyarıyor.

Araştırmanın baş yazarı Mari Tone, “Akciğer kanseri hastalarından alınan kan ve tümör dokusunda tetrasiklin antibiyotiği minosiklini araştırdık” diyor. “Minosiklinin, kanser hücreleri tarafından üretilen bağışıklık sistemini baskılayıcı bir protein olan galaktin-1’i hedef alarak T lenfositlerin antitümör aktivitesini artırdığını bulduk.”

Ekip, galaktin-1’in sitotoksik T lenfositlerinin tümöre ulaşmasını engelleyerek kanser hücrelerinin bağışıklık sisteminden saklanmasına yardımcı olduğunu buldu. Tetrasiklin ile tedaviden sonra galaktin-1 artık T lenfositlerinin tümöre saldırmasını engelleyemedi. Galaktin-1’in bloke edilmesi yeni kanser tedavilerinin anahtarı olabilir.

Sorumlu yazar Kota Iwahori, “Bu antibiyotikler, kanseri tedavi etmek için kullanılan bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerinden ve diğer immünoterapilerden farklı bir etki mekanizmasına sahiptir” diyor. “Bu araştırmanın, farklı bağışıklık yollarını hedef alan ve özellikle mevcut immünoterapilerden fayda görmeyen kanserli insanlara fayda sağlayabilecek yeni ilaçların geliştirilmesine yol açacağını umuyoruz.”

Tetrasiklin antibiyotikleri dünya çapında uzun yıllardır bulaşıcı hastalıkları olan hastaları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Şimdi, bu eski ilaçlar, şu anda çok az tedavi seçeneği olan kanser hastaları için yeni immünoterapilere giden yolu gösterebilir.


Kaynak: Mari Tone et al, Tetracyclines enhance antitumor T-cell immunity via the Zap70 signaling pathway, Journal for ImmunoTherapy of Cancer (2024). DOI: 10.1136/jitc-2023-008334

Journal information: Journal for ImmunoTherapy of Cancer