403 Yasak Hatasını Çözmek

Floresanlar Neden Ekonomiktir?

Güncel 2017-10-10 20:50:00

İbadet Etmek İçin Bilime İhtiyaç Var


30 Mayıs 1986 Aydın doğumlu olan yazar, Adnan Menderes Üniversitesi Matematik bölümü mezunudur.


Son zamanlarda ülkemizde bilimsel eğitimde ve bilimsel gelişmelerde gerileme yaşandığı artık herkesin malumu. Özellikle dindar geçinen bazı tiplerin, bilime saldırmaları1 gerçekten ibretlikti. Bu tipler, her şeyin iman gücüyle yapılacağına inanan zavallı insanlar. Evet iman gücü insana kuvvet verir. Ama sadece imanla2, mesela silah teknolojisinde gelişmek mümkün değildir.

pusula ve yön tayini

Bakın geçmişimize. Geçmişte Müslümanlar olarak Batı'nın, her anlamda önündeydik. Düşüncede, sanatta, edebiyatta ve en önemlisi bilimde, üretmede zirvedeydik. Antik Yunan'dan Mezopotamya'ya kadar, eski ulusların bilimsel anlamda ürettikleri şeyleri, tercüme edip kitaplar yazıyorduk. Dahası bu düşüncelerden yola çıkarak yeni şeyler keşfediyorduk. Örnek vermek gerekirse...

Harezmi'nin ortaya koyduğu yeni sayı sistemi, o ana kadar matematikte kullanılan sayı sistemlerinin en iyisiydi. Çünkü Harezmi, sistemine sıfırı da dahil etmişti. Aslında sıfır, eskiden beri bilinen bir gerçekti. Ama matematikte kullanılması gerçekten büyük bir devrim niteliği taşımaktaydı.

Bundan başka, Müslüman bilim insanları özellikle astronomiye büyük ilgi duyuyorlardı. Matematiğin ilerlemesi, birçok alanda olduğu gibi astronomiyi de etkiliyor ve astronominin gelişmesine katkı sunuyordu. Günde beş kere Mekke'ye yönelip namaz kılmak için vakit tayini hayati öneme sahipti. Dünyanın neresinde olursa olsun, Mekke'ye yönelmek namaz ibadeti için başlıca şarttı. Bu dini motivasyonla Müslümanlar, astronomi alanında çok önemli keşifler yaptılar. Böylece matematik ve astronomi ile başlayan serüven, bilimin her alanında gelişmeyi netice verdi.

Öz olarak, bugün bilime düşmanlık edenler, bu düşmanlıklarının özelde evrim teorisine dair olduğunu ve bilimin kendisine karşı çıkmadıklarını söyleseler de, nihayetinde bilimin her konusunun, teoride kalsa dahi önemli olduğunu anlamalılar; tıpkı bir zamanlar, yukarıda bahsettiğim ve bugün bile hala ibadet zamanlarının tayin edilmesinde kullanılan o zamanki bilgilerin, evrim teorisi gibi bir fikir olduğunu idrak etmek durumundalar. Aksi takdirde bu tipler, ibadet etmek için gereken şartlardan mahrum kalarak sağlıklı ibadet edemeyecekleri gerçeği ile yüzleşmek zorundadırlar.


  1. Ülkemizde özellikle evrim teorisine karşı yürütülen kampanya önemli bir örnekti. ↩︎

  2. Sadece imanla dediğim, hiçbir şey yapmadan sadece inanmakla her sorunun çözülebileceği düşüncesi. İslam'da böyle bir düşünce anlayışı yoktur. Aslolan çalışmaktır. ↩︎